Snaigės krinta ir krinta
Rodos obelys tuoj išsiskleis.
O per žemę baltą padabinta
Paskutinę šių metų sekundė praeis.