Mamytei žibuoklių priskinsiu,
Parbėgsiu namo takeliu.
Ir garsiai garsiai ištarsiu,
Kad aš ją begalo myliu…