Vandeny žuvis sužibo.
Ar užkibo ? – Neužkibo…
Bet žuvis man nesvarbu,
– Daug svarbiau, kad mes kartu.