Su šypsena ir juoku palydėk senuosius. Su daina ir šokiu sutik Naujuosius.

Su krintančiomis snaigėm, Su ryto šerkšnu, Su Naujaisiais Metais, Tau laimės linkiu.

Su Naujaisiais Metais, Su šalta žiema, Su baltutėm snaigėm Sveikinu Tave.

Su šampano stikliuku, Su gražiausiu berniuku, Palydėk senuosius Ir sutik Naujuosius.

Slenka, bėga metai, Štai ir vėl žiema. Su Naujaisiais Metais Sveikinu Tave.

Snaigės krinta ir krinta Rodos obelys tuoj išsiskleis. O per žemę baltą padabinta Paskutinę šių metų sekundė praeis.

Skamba laikrodis dvylika kartų, Aidi dužiai nakties vidury. Nauji Metai visai jau prie vartų, Nauji Metai ir Tavo širdy. Skuba ir skuba metai, Eina laikas, palikdamas pėdsakus, Kaip džiaugsmas skambančius gėlėmis Ir kaip laimės šaltiniai – neišsenkančius.

Nebūkite raguoti kaip ožkos prie namų, Nebūkit užsispyrę kaip avinas kalnų. Ir nors Naujieji skelbia, kad metai Avinų, Visiems mes palinkėsim – nepasikabinkit ant ragų.

Skuba laikrodis, Laiko lašai tiksi į rytmetį gražu. O metai senieji jau baigiasi, Tad sveikinu su Naujais.

Tegul Naujieji deimantais sužėri Baltoj pusny ar diemedžio šerkšne, Tegul jie neša meilę, grožį, gėrį, Sėkmė telydi siekiuos ir darbe.