pagal | 2017 2 vasario

Per baltus pusnynus, takais sidabriniais,
Žvaigždėtąją naktį ateis vėl Nauji.
Te atneša džiaugsmą jie saulėtą, tyrą,
Tebūna laimingi, ilgi.
Su Naujais 201X metais!