pagal | 2017 2 vasario

Skamba laikrodis dvylika kartų,
Aidi dužiai nakties vidury.
Nauji Metai visai jau prie vartų,
Nauji Metai ir Tavo širdy.

Skuba ir skuba metai,
Eina laikas, palikdamas pėdsakus,
Kaip džiaugsmas skambančius gėlėmis
Ir kaip laimės šaltiniai – neišsenkančius.