pagal | 2017 20 kovo

Juk taip trumpai…
Dar tik 20 metų tavų akių gelmėj saulėlydžiai liepsnojo,
Dar tik 20 metų rytais basa bridai rasa…
Tik 20 pavasarių čiurlenant tirpstančio sniego upeliams
Parskridę paukščiai suokė tau…

Linkiu tau 20 gimtadienio proga, kad tavo jaunatviško gyvenimo niekada neapleistų skardus juokas, iš lūpų neišnyktų šypsena žavi ir visur lydėtų tiktai gėris ir džiaugsmas!