Temos Archyvai: Motinos dienos sveikinimai

sveikinimai mamai, mamos sveikinimai, sveikinimai mamos dienos proga, sveikinimai su mamos diena

Be Tavęs nebūčiau gimęs, Jei ne tu – nebūt manęs. Vien dėl to labai dėkingas, Tau esu, Mamyt, iš ties.

Leisk, mama, Tau rankas šias išbučiuoti, Sugrubusias nuo vargo ir darbų. Leisk, mama, Tau karštai priglust prie skruostų, Prie laiko pėdsakų giliai grubių.

Tau norėčiau, Mama aš atverti širdį, Ir gražiausiais žodžiais viską išsakyti. Kai sunku šioj žemėj vienišai klajot, Ir toliausiai būti nuo tavęs mamyt.

Mes laimės palinkėsim, kažin kur bebūtum, Kantrybės, nuolankumo, meilės amžinos… Nei liūtys rudeninės, nei šiaurės vėjo gūsiai, Tavo namų šilumos neblaško niekados.

Mamyte, mama, langus drobule balta uždenkit, Lai šoks naktis už lango šokį trankų. Ir leiskit prieš Jus mums nusilenkti, Ir išbučiuot kiekvieną raukšlę rankų.

Kai apsiniaukia saulės spindulys, Kada laukai ir pievos ištuštėja, Matai, kaip grimzta metai vis gilyn, Ir pajunti, kad pusė kelio jau praėjo. Dar kiek jėgos, kūrybinės minties, Ir dienos, metai lekia greitai. Mes linkim iš visos širdies, Su ugnele širdy toliau gyventi. Nesakome, kad laimė lietus per kraštus, Bet linkime – tebus jos tiek, kiek… Skaityti toliau »

O buvo saulės, vėjo, buvo visko, Svajonių laivas blaškėsi audrose. Ne kartą ašara žvaigžde sutvisko, Ne kartą džiaugsmas degė akyse. Praskriejo metai, kaip viesulu praėjo, O tu likai švelni, likai rami. Nes tu skausmus ir negandas mokėjai, Paverst šypsniu, praskaidrint viltimi.

Žydėkite kaip visos gėlės žydi, Ir būkite jauna jauna… Atleiskite, kad laimės jums nepalinkėjau, Gėle laiminga būna visada. Tegul visuomet šypsosi jums saulė, Tegul visuomet neduoda jums liūdėt. Gimtadienio proga dovanoju laimės saują, Ir viso to ko MAMAI galima linkėt.

Mieloji mama, tu buvai ir liksi Audringoj jūroj švyturiu mieliausiu. Kaskart sudrėkusiom akim vaikus sutiksi Ir apie jų klaidas, džiaugsmus kas kartą klausi. Sugrįžti trokštame kur tu, Kur senas beržas, kur gimtinė, Ir prisiglaudus paklausyt, kaip šlama Širdy tavojoj meilė begalinė.

Švelnumas delno, likusio ant mano skruosto… Sūrumas ašaros akių giliajam žydrume… Tu ateini iš ilgesio platybių krašto, Apkloji liūdintį sušildančia skraiste. Ir norisi, kad jie – nebylūs žodžiai, Tūnoję mano viduje, pasiekt pasaulyje Jautriausią širdį; Ir, kad išgirstum – Aš myliu Tave.