Temos Archyvai: Velykiniai sveikinimai

Velykų sveikinimai, sveikinimai su velykomis, velykų sveikinimai, sveikinimai

Švelniausiais žodžiais nudažytas, Šiandien į jūsų kiemą ritasi Velykinis margutis, nešdamas šiltus jausmus!

Kaip giedra ir linksma tiek šviečia vilties, vien meile norėtum dainuoti, apimti pasaulį priglaust prie širdies, gerų švenčių visiems palinkėti. Su Šv. Velykom!

Tarsi Velykų kiaušinukai tebus pūsti tavo žandukai. Lai saulė tau bučiuos nosytę, Kai žaisi su draugais, dukryte. Visas tavo išdaigas sudėjau į krepšelį, Atidaviau kiškučiams išmesti į upelį. Nuo šiol te angeliukai lankys tavo sapnus, O saulės spinduliukai bučiuos į žandukus!

Tegul Velykų rytas būna šviesus, stalas gausus, margučiai gražiausi, pyragas skaniausias!

Teprisikelia mūsų širdys Supratimui, užuojautai, pakantumui, meilei.. Melskime sau ir kitiems džiaugsmingo Prisikėlimo ryto mūsų gyvenime!

Vaisių stalas ir bonkutė, skanus tortas ir silkutė, galvos skausmas, skrandžio ydos. Tai vadinasi Velykos!

Žinia išsvajota sielą gaivina, Džiaugiasi žmonės, žydi gėlynai, Maldos karščiausios plaukia į dangų- Šventos Velykos visus aplankė!

Žiedais išmargintą margutį Velykų paštas atridens. Linguos pamiškėj žibutės, Pavasaris širdim srovens.

Velykų šviesų rytą linkiu tau daug draugų, Kiaušiniai lai ridenas ir mirga nuo spalvų. Gražių pavasario dienų, ramybės, meilės kupinų, Šį rytą palinkėt skubu ir bučinį skruostan nešu!

Vėl su pavasariu prabusk, prisikelsk, Vėl širdyje pražysk žibute. Su varpo dūžiais kilk naujai gyventi, Su Aleliuja pilna krūtine!